Skip to content

O nás

Advokátní kancelář Ivany Lorenzové poskytuje svým klientům komplexní právní služby v rozsahu téměř celého právního řádu České republiky, a to formou právních konzultací a porad, sepisováním smluv, podání, právních rozborů a jiných listin právního charakteru, zastupováním klientů při jednáních s protistranou či obchodními partnery, jakož i v řízeních před soudy a správními orgány. Kancelář rovněž provádí advokátní úschovy a ověřování pravosti podpisu.

Hlavním cílem je poskytnout klientům takové služby, aby byly naplněny i nejnáročnější požadavky a byly vytvořeny podmínky pro nejlepší výkon jejich činnosti či pro řešení jejich problémů. Při poskytování právních služeb zachováváme individuální přístup ke klientovi a k řešení jeho právní záležitosti. Přitom vždy klademe důraz na dobrou informovanost klienta o průběhu jeho věci a na zpětnou vazbu mezi klientem a advokátem.