Skip to content

O nA?s

AdvokA?tnA� kancelA?A� Ivany LorenzovA� poskytuje svA?m klientA?m komplexnA� prA?vnA� sluA?by v rozsahu tA�mA�A� celA�ho prA?vnA�ho A�A?du A?eskA� republiky, a to formou prA?vnA�ch konzultacA� a porad, sepisovA?nA�m smluv, podA?nA�, prA?vnA�ch rozborA? a jinA?ch listin prA?vnA�ho charakteru, zastupovA?nA�m klientA? pA�i jednA?nA�ch s protistranou A?i obchodnA�mi partnery, jakoA? i v A�A�zenA�ch pA�ed soudy...

Read More

PrA?vnA� sluA?by

AdvokA?tnA� kancelA?A� Ivany LorenzovA� poskytuje svA?m klientA?m komplexnA� prA?vnA� sluA?by v rozsahu tA�mA�A� celA�ho prA?vnA�ho A�A?du A?eskA� republiky, a to formou prA?vnA�ch konzultacA� a porad, sepisovA?nA�m smluv, podA?nA�, prA?vnA�ch rozborA? a jinA?ch listin prA?vnA�ho charakteru, zastupovA?nA�m klientA? pA�i jednA?nA�ch s protistranou A?i obchodnA�mi partnery, jakoA? i v A�A�zenA�ch pA�ed soudy...

Read More